מילון קריפטו

אישורים - confirmations

מייצגים את מספר הבלוקים בבלוקצ'יין שהתווספו מעל הבלוק שבו נרשמה התנועה המדוברת. רישום של שני בלוקים חדשים מבטיח שהעסקה סופית ומעשית אינה ניתנת עוד לשינוי.

אנונימיות - Anonymity

מערכת הביטקוין לא מכילה אף פרט מזהה על בעלי הארנקים. עם זאת, הביטקוין נחשב מטבע “חצי אנונימי”, כי רישומי הארנקים והתנועות עצמם חשופים לכול. לכן, אם מתגלה קשר בין אדם לבין כתובת ארנק, ניתן להתחקות אחר כל פעולותיו ומצב הונו. ישנם מטבעות קריפטוגרפיים המאפשרים אנונימיות רבה יותר כגון Zcash ו־Monero.

ישנם מטבעות קריפטוגרפיים המאפשרים רמת אנונימיות גבוהה יותר כמו  Zcash המצפין את המידע ו-Monero המערבל אותו.

ארנק - Wallet

תוכנה, שירות או אמצעי אחר העוזר לשמור על המפתחות הפרטיים, שחיוניים לחתימה על התנועות. הארנק אינו מאחסן ביטקוין אלא מפתחות בלבד.

לכל סוג מטבע נדרש ארנק שונה. ישנם ארנקים שהנם multi-currencies כלומר מאחדים כמה סוגי מטבעות שונים תחת אפליקציה אחת.

ארנק דטרמיניסטי - Deterministic wallet
ארנק המשתמש בשיטה לייצור מפתחות מתוך שורש אחד. על פי רוב, ברירת המחדל היא ייצור כתובת חדשה עבור כל תנועה.
ארנק חומרה - Hardware wallet

התקן ובו שבב ייעודי שמכיל את המפתחות הפרטיים באופן מוצפן, המתחבר למחשב בחיבור USB. ארנק חומרה אינו ניתן לפריצה מהרשת, ונחשב לשיטת אחסון בטוחה למטבעות קריפטוגרפיים.

ארנק חם - Hot wallet
אפליקציית ארנק המחוברת לרשת האינטרנט (מחשב, טלפון נייד).
ארנק נייר - Paper wallet
שיטת אכסון קר, כאשר הכתובת והמפתחות מודפסים על נייר (באופן גלוי או מוצפן) ואין שום עותק דיגיטלי למפתחות הפרטיים, גם לא במחשב שייצר את ארנק הנייר. כדי להשתמש במטבעות יש לייבא את ארנק הנייר אל אפליקציית ארנק.
ארנק קר - Cold wallet
שימוש בארנק שאינו מחובר לרשת האינטרנט ושום מידע ממנו אינו מוחזק באופן דיגיטלי.
ארנק שירות - Service wallet
אתר המציע שירותי ארנק. זיהוי המשתמש הוא על בסיס שם משתמש וסיסמה אך שמירת המפתחות מתבצעת רק על ידי האתר והם אינם בשליטת המשתמש. שימוש בארנק שירות משמעו מתן אמון מוחלט בנותן השירות.
בורסת קריפטו - Crypto Exchange
שירות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים ולעתים גם במטבעות פיאט.
ביטקוין - Bitcoin
רשת ביטקוין היא כל המחשבים המשתמשים בתוכנת ביטקוין, פועלים באותה החוקיות ומעבירים תנועות ובלוקים ביניהם לפי חוקי הפרוטוקול. מטבע ביטקוין הוא מטבע מבוזר, קריפטוגרפי, המורכב מ-100 מיליון סאטושי satoshis, שאלו הן היחידות הקטנות ביותר בפורמט הנוכחי. סימול הביטקוין הוא BTC או XBT.
בלוק - Block
אוסף של תנועות (טרנזקציות כספיות) הכולל חותמת זמן והוכחת עבודה. זהו מבנה נתונים המכיל כותרת (Header) ועץ מרקל (Merkle tree) של הפעולות. כל בלוק (מלבד בלוק הראשית) מפנה לבלוק הקודם ובכך יוצר שרשרת – Blockchain.
בלוק הבראשית - Genesis Block

הבלוק הראשון בשרשרת ביטקוין. נטבע על ידי סאטושי נאקמוטו, שכלל בתוכו ציטוט מכותרת עיתון The Times מאותו יום: "נגיד הבנק המרכזי על סף חילוץ נוסף לבנקים". בכך שירת בלוק הראשית שתי מטרות: אמירה ערכית על מטרת הביטקוין, והוכחה כי לא נכרו בעבר מטבעות נוספים.

בלוק יתום - Orphan Block
בלוק יתום הוא בלוק תקין שאינו עוד חלק מהשרשרת הראשית. נוצר כאשר שני בלוקים באותו הגובה נוצרים באותו הזמן על ידי שני כורים שונים, אך הבלוק הבא בשרשרת יכול להצביע כמובן רק על אחד מהם, ורק אחד יישאר חלק מהשרשרת הראשית. כלומר, שני כורים מייצרים בלוק תקין באותה השנייה אך רק אחד יישאר, והאחר ייזנח. הכורים מתייחסים לזה בתור חלק מהעלות הסטטיסטית. למרות זאת, בדרך כלל כל תנועה נכללת בכל הבלוקים שהם באותו הגובה, ולכן אישור העסקה אינו מתעכב.
בלוקצ'יין - Blockchain
ספר חשבונות (Ledger) ציבורי, בו כל התנועות נכתבות באופן כרונולוגי, פומבי ומבוזר. הספר בנוי משרשרת של בלוקים הכוללים תנועות (טרנזקציות). כל בלוק מצביע על הבלוק לפניו על ידי הכללת תוצאת פונקציית הגיבוב של כותרת הבלוק הקודם בחישוב ערך הגיבוב של הבלוק החדש.
גובה הבלוק - Block Height

מספר הבלוק בבלוקצ'יין. בלוק הראשית הוא בגובה אחד (1) וכל בלוק אחריו גבוה ממנו ב-1. זמנית, ייתכנו מספר בלוקים עם אותו גובה, אולם רק אחד מהם יהיה שייך לשרשרת הבלוקים הראשית, והאחרים לא יתועדו ברשת הביטקוין.

גיבוב - Hash
ראו פונקציית גיבוב.
דפלציה - Deflation

מונח בכלכלה שמשמעו לרוב ירידת מחירים שמתבטאת בעליית כוח הכסף לאורך זמן. דפלציה מוניטרית היא צמצום כמות הכסף במחזור. הביטקוין נחשב דפלציוני כי קצב הנפקת המטבעות החדשים יורד במחצית בכל ארבע שנים, דבר שיחזק את כוחו אם השימוש בו יהיה נרחב.

הוכחת עבודה - Proof of Work - PoW

מספר שניתן להוכיח כי חושב תוך השקעה של זמן ומשאבים. בביטקוין זהו ערך הגיבוב של כותרת הבלוק. בלוק נחשב תקין אם הערך הגיבוב קטן מערך המטרה שרשת הביטקוין הציבה. הכללת הוכחת העבודה של הבלוק הקודם מבטיחה את האותנטיות של כל בלוק חדש. הוכחת עבודה הופכת את זיוף הבלוקצ'יין לבלתי מעשי, וחשוב מכך: בלתי משתלם.

הוכחת בעלות - Proof of Stake - PoS
שיטה לבדיקה אם הבלוק תקין ללא ביצוע הוכחת עבודה. מטרתה היא להגיע לקונצנזוס בדבר תקינות הבלוק גם ללא השקעת אנרגיה. הבלוק מאושר רק בידי מי שמוכיח כי הוא מחזיק הון רב במטבעות. אפשרי רק כאשר כל המטבעות נכרו מראש. הוכחת בעלות אינה נחשבת למאובטחת כמו הוכחת עבודה. לא בשימוש בביטקוין.
הוכחה באפס ידיעה - Zero Knowledge Proof
שיטה קריפטוגרפית המאפשרת לוודא תקינות תנועה גם מבלי לדעת כל מידע עליה, שכן נתוניה מוצפנים. בשימוש במטבע zcash. היתרון הוא הצפנה מוחלטת של הבלוקצ'יין. החסרון הוא שהשיטה מחייבת קיום מפתח ראשי. אם מישהו יחזיק בו, הוא יוכל לשנות את היסטורית התנועות כולן. לא בשימוש בביטקוין.
הזדהות כפולה - Two Factor Authentication

אמצעי להגברת האבטחה בגישה לשירות. לדוגמה: הזדהות בשם וסיסמה — ועם קוד חד פעמי בסמס. כל הבורסות הקריפטוגרפיות וכן ארנקי השירות יציעו הזדהות כפולה כדרך לביצוע פעולות.

הנפקת מטבעות חדשים - Initial Coin Offering - ICO

ראשי תיבות של “הנפקת מטבע חדש”. שיטה של יזמי קריפטו לגייס כסף מהציבור על ידי מכירת המטבעות החדשים שלהם לפני יום ההנפקה, לעתים בהנחה, תמורת מטבעות קיימים כגון ביטקוין. לאחר ההנפקה, המטבעות החדשים מתחילים להיסחר ושוויים יקבע לפי הביקוש. ICO מאפשר הקמת ארגונים מבוזרים וגיוס הון גלובלי ומהיר, אך הם אינם מפוקחים דיים ומסוכנים להשקעה.

ICO מאפשרים הקמת ארגונים מבוזרים וגיוס הון גלובלי ומהיר, אך הם מפוקחים בצורה חלקית מאוד, וככלל, מייצגים סיכון גבוה למשקיעים.

היפר-אינפלציה - Hyperinfation

התוצאה של הכנסת כסף רב למחזור במהירות. כאשר לאזרחים אין כסף אלטרנטיבי, המחירים עולים במהירות ושווי הכסף נשחק עד שהוא עלול להפסיק להתקבל ככסף בעיני התושבים. קצב ההנפקה הנוקשה של הביטקוין פותר את הסיכון להיפר־אינפלציה.

היפר-ביטקויניזם - Hyperbitconization
מונח שטבע דניאל קורוויץ ב-2013 ומתאר תהליך בו מטבעות הפיאט קורסים בערכם במהירות כנגד הביטקוין מכיוון שערכם הנתפס הולך ופוחת במעגל המחזק את עצמו. סופו של התהליך הוא הכחדת מטבעות הפיאט.
הצעת שיפור לפרוטוקול ביטקוין - BIP: Bitcoin Improvement Proposal
הצעות לשיפור ברשת, שהטמעתן עשויה להיות שינוי בפרוטוקול ואף מזלג – רך או קשה. ההצעות עוברות בחינה על ידי מפתחי הליבה, וההצעות שמתקבלות, מוטמעות.
התקפת 51% - 51%attack
אם לתוקף יש יותר מ 51% מכוח העיבוד של הרשת, הוא יוכל לשנות את הרישומים בדיעבד או למנוע שירות. שינוי היסטורית הרשומות מוכרת גם בשם התקפת ניצול כפול. תוקף יכול לבצע תשלום, לחכות עד שהסוחר מקבל מספר מסוים של אישורים ומספק את השירות, ולאחר מכן מתחיל התוקף כריית שרשרת מקבילה של בלוקים המתחילה בלוק לפני העסקה. בלוק מקביל זה כולל גם עסקה נוספת שמבצע התוקף עם שליחת הביטקוין לכתובת אחרת. כאשר שרשרת מקבילה הופכת להיות קשה יותר, היא נחשבת לשרשרת הראשית על ידי כל הצמתים ואז העסקה המקורית הופכת להיות לא חוקית. אם יותר ממחצית כוח החישוב של הרשת (hashrate) מופנה לכך יש אפשרות לעקוף את השרשרת הראשית, ​​ומכאן שמה של התקפה (למעשה, זו התקפת "יותר מ-50%", לא 51%). כאשר לתוקף אין מעל 50%, הסיכוי לניצול כפול מצטמצם באופן מעריכי ככל שיש יותר אישורים לאחר העסקה המקורית. בעלות של תוקף יחיד על יותר מ-50% של hashrate עשויה להיות הרבה יותר יקרה מאשר כל רווח מניצול כפול. למרות זאת, הריכוזיות היחסית הקיימת כיום בשוק כריית הביטקוין, נחשבת לחולשה.
חוזה חכם - Smart contract

פרוטוקול אוטונומי כאשר התנאים בין הצדדים כתובים וממומשים על ידי קוד, וזאת במטרה לאפשר חוזה ללא צורך באמון, ובאופן מבוזר לחלוטין. את המונח טבע לראשונה ניק זאבו ב-1996.

חוזים חכמים יכולים להיות מוגדרים מעל רשת הביטקוין, למשל שליחת תשלום רק לאחר שתנאי מסוים מתקיים (כמו חתימה נוספת, multisig). חוזים חכמים מורכבים יותר יכולים להיות ממומשים מעל רשת איתריום או רשתות אחרות המאפשרות כתיבת קוד מלא Turing complete (מונח במדעי המחשב המתאר שפה המאפשרת לולאות חישוב, להבדיל משפת סקריפטים, עליה מתבסס פרוטוקול ביטקוין). חוזה כזה היה להקמת DAO – ארגון מבוזר אנונימי.

חולשת החוזים החכמים היא במורכבות הכתיבה ובחשיפה לבאגים.

חלפן - Change
שירות המרת מטבעות קריפטוגרפיים למטבעות פיאט, ולהיפך, תמורת עמלת המרה.
חצייה - Halving
בפרוטוקול הביטקוין, כמות התגמול עבור כריית בלוק פוחתת ב-50% כל 210,000 בלוקים (כל 4 שנים בערך). בגלל שיטת החצייה, כמות האספקה הכוללת של ביטקוין מוגבלת ל-21 מיליון בלבד, ואספקתם כתגמול תסתיים בשנת 2140 בערך.
חתימה - Signature

כל תנועה כספית נחתמת על ידי הארנק, בעזרת המפתח הפרטי. תנועה נחשבת חוקית כאשר בכתובת השולח יש יתרה מספיקה לתנועה ולעמלה, והשולח חתם על התנועה עם המפתח הפרטי.

טרנזקציה (תנועה, פעולה, עסקה) - Transaction

ראו תנועה.

כוח עיבוד - Hashrate

אמצעי להערכת ביצועי הכרייה. נמדד במספר חישובי פונקציית הגיבוב (Hash) שהחומרה יכולה לבצע בשנייה.

בעת מזלגות, השרשרת בעלת כוח העיבוד הגדול ביותר תהפוך לשרשרת הראשית.

כורה - Miner

אדם, תוכנה או מחשב המבצעים כרייה.

כותרת הבלוק - Block Header

מבנה נתונים המכיל את ערך הגיבוב של הבלוק הקודם, ערך גיבוב של עץ המרקל של הפעולות, חותמת זמן, רמת קושי ותוספת (Nonce).

כספומט ביטקוין - Bitcoin ATM

מכשיר המאפשר המרת מטבעות פיאט לביטקוין, אך בדרך כלל לא להיפך.

משתמש מציג למכשיר את כתובת הארנק שלו, מפקיד כסף פיאט, והכספומט שולח מיידית ביטקוין לפי שער ההמרה הנוכחי אל כתובת הארנק שהוצגה.

כרייה - Mining

תהליך של מציאת ערך גיבוב תקין לכותרת בלוק על ידי הרצת מיליוני גרסאות של טקסט הכותרת (בכל הרצה מוסיפים מספר משתנה אחר, הוא התוספת), עד שמתקבל ערך גיבוב הנמוך מערך המטרה. התהליך צורך חשמל רב וחומרה ייעודית. עבור הכרייה מקבלים הכורים תגמול בצורת ביטקוין חדשים (12.5 ביטקוין לבלוק כיום. כמות זו מופחתת בחצי כל ארבע שנים נוספות) ובצורת עמלות כרייה.

כתובת ארנק - Bitcoin address

כתובת ביטקוין היא רצף של 34-33 אותיות ומספרים המייצגים את הכתובת בה רשומים הביטקוין בבלוקצ'יין. מבנה הכתובת פותח ע"י סאטושי נאקמוטו והיא נגזרת מתמטית מתוך המפתח הציבורי.

לכל מטבע קריפטוגרפי הכתובת מוגדרת במבנה שונה.

מדרגיות - Scalability

יכולתה של הרשת לגדול ולתמוך ביותר משתמשים.

מולטיסיג - Multisig

סוג של חוזה חכם מעל רשת הביטקוין המגדיר כמה חתימות נדרשות כדי לאשר תנועה, כמו 2 מתוך 2 או 2 מתוך 3. למשל, נדרשות חתימות של שני אנשים שונים בחברה על מנת לשלם ביטקוין לספק.

יש ארנקים התומכים במוטליסיג.

מזלג - Fork

פיצול בבלוקצ'יין המתרחש כאשר חלקים שונים ברשת רואים שרשרת ראשית אחרת.

מזלג קשה - Hard fork

תוצאה של ניסיון להפחתה באחת המגבלות בפרוטוקול הביטקוין המקורי. לדוגמה, כאשר חלק מהצמתים החליטו לאפשר רישום של בלוקים גדולים יותר מאלה שהוגדרו בפרוטוקול הביטקוין, נוצר מזלג קשה שהוביל ליצירת מטבע חדש, עם שרשרת בלוקצ'יין נפרדת.

מזלג רך - Soft fork

תוצאה של הוספת תנאי מגביל לפרוטוקול הביטקוין המקורי. מזלג רך הוא הדרך העדיפה ליישום שינויים בפרוטוקול, כי אינו מחייב את כל הצמתים לשדרג בבת אחת ומאפשר לקהילה לחזור ולהתאחד סביב ההצעה החדשה ביתר קלות.

מטבע פיאט - Fiat currency

מטבע שהוכרז כחוקי על ידי המדינה, ומונפק על ידי הבנק המרכזי ללא גיבוי של משאב פיזי כלשהו אלא כהחלטה שלטונית.

מטבע קריפטוגרפי - Crypto currency

מטבע דיגיטלי הפועל ללא תלות בבנק כלשהו, ושבו שיטות קריפטוגרפיות משמשות להנפקת מטבעות, רישום הבעלות ואישור התנועות. מטבע קריפטוגרפי יכול להיות ריכוזי ומנוהל, או מבוזר ונטול כל שליטה מרכזית.

מטבעות אלטרנטיביים (אלטים) - Altcoin

שם כללי לכל המטבעות הקריפטוגרפיים שאינם ביטקוין.

מפתח ליבה - Core developer

כל מי שתורם קוד לפרוטוקול הביטקוין. פיתוח הביטקוין נעשה בקוד פתוח, וכל קוד עובר בחינה על ידי עמיתים. קוד מתקבל לפרוטוקול על בסיס קונצנזוס בין המפתחים, שרואים בו תוספת אכותית ומועילה.

מפתח פרטי - Private key

מספר בן 256 ביט המאשר פעולות ומוכיח את הבעלות על המטבעות. המפתחות הפרטיים לרוב מאוחסנים באופן מוצפן בארנק. הם יכולים להיות אקראיים לחלוטין או להיווצר באופן חישובי משורש אחד (seed).

מפתח ציבורי - Public Key

מחושב מתוך המפתח הפרטי ומשמש לחישוב הכתובת.

סאטושי - Satoshi

“שמו” הפרטי של ממציא הביטקוין, והיחידה הקטנה ביותר בתנועה ברשת הביטקוין. ביטקוין אחד שווה ל־100 מיליון Satoshis.

סאטושי נאקמוטו - Satoshi Nakamoto

שם העט של ממציא הביטקוין, שזהותו אינה ידועה. יש המשערים כי מדובר בחבר קבוצת הסייפרפאנק Nick Szabo. ברשות סאטושי נאקמוטו יותר ממיליון מטבעות ביטקוין שמעולם לא נעשה בהם שימוש.

סגוויט - Segwit - Segregated witness

שיפור בפורמט רישום התנועות בבלוקצ'יין המאפשר בין היתר רישום יותר עסקאות בכל בלוק ובכך מסייע למדרגיות הרשת.

סייפרפאנק - Cypherpunk

כינוי לקבוצת אנשי מדעי המחשב שמאז שנות התשעים פועלת לפיתוח כלי הצפנה לחיזוק חופש הדיבור ועקיפת צנזורה.

עמלות - Transaction fees

ידוע גם כ”עמלת כרייה”. סכום בביטקוין שמשתמש מוסיף לתנועה כתשלום לכורה שיכלול אותה בבלוק. העמלה נקבעת לא על ידי הכורים, אלא ב"מכירה פומבית" בין כל המשתמשים שמנסים להשיג מקום בבלוק הקרוב. משתמשים שלא שילמו די עמלה כדי להיכלל בכ־2,000 התנועות לבלוק, עוברים להתחרות על מקום בבלוק הבא.

ערך גיבוב - Hash

תוצאת פונקציית הגיבוב. פלט באורך 64 תווים. בביטקוין ערך גיבוב לבלוק נחשב לתקין כאשר הוא מתחיל ברצף ארוך דיו של אפסים, כך שערכו יהיה נמוך מערך המטרה.

ערך מטרה - Target

מספר בגודל 256 ביט, שעל תוצאת ערך הגיבוב של כותרת הבלוק להיות נמוכה ממנו כדי שהבלוק יירשם. ככל שערך המטרה נמוך יותר, רמת הקושי לעמידה בו גבוהה יותר, ודרושים יותר ניסיונות כדי למצוא את ערך הגיבוב המתאים. ערך המטרה משתנה מדי 2016 בלוקים, בערך אחת לשבועיים, כדי להבטיח כי הזמן למציאת ערך גיבוב תקין יהיה 10 דקות בממוצע.

פונקציית גיבוב - Hash function

פונקציה הממירה מידע בכל אורך למידע באורך קבוע הנקרא ערך גיבוב — באופן עקבי אך כזה שלא ניתן לניבוי או ל”הינדוס לאחור”. פרוטוקול הביטקוין משתמש בשתי פונקציות Hash קריפטוגרפיות: SHA-256, שמשמשת בכרייה לחיפוש ערך הגיבוב לכותרת הבלוק

ו־RIPEMD-160, המשמשת לחישוב כתובת הארנק.

פרוטוקול ביטקוין - Bitcoin’s Protocol

אוסף כללי פעולת רשת הביטקוין סוג המשתתפים, קצב רישום התנועות, אופן אימות התנועות, אופן הכרייה, התגמול ועוד.

צומת - Node

מחשב המחובר לאינטרנט ומתקשר בפרוטוקול הביטקוין. ישנם צמתים מלאים (full node) המתחזקים עותק שלם של הבלוקצ'יין, ומסייעים בביזור הרשת ובווידוא אמינותה. צמתים רזים (lightweight) הם שם לתוכנות הארנק העצמאיות, שמכילות רק הפניות לשורות רלבנטיות בבלוקצ'יין.

רמת קושי - Difficulty

האומדן שמבטיח כי יידרשו עשר דקות בממוצע כדי למצוא ערך גיבוב תקין לבלוק חדש. לפי פרוטוקול הביטקוין, שרשרת הביטקוין הראשית תהיה תמיד זו שבה הקושי שהושקע במצטבר בכל הבלוקים הוא הרב ביותר.

רשת הברק - Lightning network - LN

פתרון מדרגיות לרשת הביטקוין, שמאפשר לבצע בה עסקאות בזמן אמת בעלות אפסית, ללא רישום ישיר בבלוקצ'יין אלא כשכבה שנייה שהעסקאות נרשמות בה, ומתועדות בבלוקצ'יין אחת לתקופה כפעולה יחידה.

שורש (גרעין) - Seed

שרשרת מילים (בדרך כלל 24-12) המאפשרת למשתמש לגבות ולשחזר את תכולת הארנק שלו ללא צורך לדעת כל פרט אחר.

שותפות כרייה Mining pool

שירות המאפשר לאנשים נפרדים לתאם את הרצת פונקציית הגיבוב כדי להשתתף יחד במאמץ כרייה ולהתחלק בתגמול בהתאם לכמות העבודה שהשקיעו. כיוון שהסיכוי למצוא בלוק תקין מותאם לכוח החישוב של החומרה (hashrate), משתמשים קטנים יכולים למצוא בלוק רק אחת לתקופה ארוכה מאוד. שותפויות כרייה מאפשרות לכורים בעלי אמצעים מוגבלים לאגד משאבים וליצור רצף הכנסות – ומאפשרות לכורים גדולים להתאגד לקרטלים.

שרשרת ראשית - Main Chain

הבלוקצ'יין אותו מחשיב הצומת כשרשרת הארוכה והקשה ביותר (מבחינת רמת הקושי המצטברת בה).

תגמול - Reward

הביטקוין החדשים שכורה מקבל עבור יצירת בלוק תקין חדש, ונוסף על כך עמלות עבור התנועות הכלולות בבלוק. מדי ארבע שנים התגמול קטן במחצית. השיעור הנוכחי הוא 12.5 ביטקוין תגמול לבלוק.

תוספת - Nonce

מספר חד-פעמי, בן 32 ביט, המתווסף לכותרת הבלוק. המספר משתנה שוב ושוב במהלך החיפוש אחר ערך גיבוב תקין במסגרת ביצוע הוכחת העבודה. בכל פעם שהמספר משתנה, ערך הגיבוב של כותרת הבלוק מחושב מחדש, עד שנמצא מספר שבו תוצאת פונקציית

ה־Hash נותנת ערך גיבוב הנמוך מערך המטרה.

תנועה (טרנזקציה, פעולה, עסקה) - Transaction

פיסת מידע המתארת העברת ביטקוין מארנק לארנק. התנועות נשמרות בבלוקצ'יין.

סלנג שימושי בעולם הקריפטו

Airdrop
מישהו מחלק מטבעות חינם. אולי זה היה פיצול שגרם למטבע חדש להופיע אצל כל משתמשי המטבע הקיים. אולי מישהו שיחרר לשוק מטבעות כדי לגבש סביבם קהילה במהירות.

 

(ATH (All Time High
שער המטבע שבר שיא היסטורי.

 

(BTD or BTFD (Buy The fucken Dip
השער נפל, הדם ברחובות, קנו מהר.

 

Flippening
אובדן הבכורה של הביטקוין למטבע קריפטו אחר. תחזית סקפטית שמעולם לא התממשה.

 

(FOMO (Fear of Missing Out
הפחד לפספס. מסביר התנפלות המונית של רוכשים חדשים הגוררת זינוק זמני בשער המטבע.

 

(FUD (Fear, Uncertainty and Doubts
שמועות, פחדים וספקות שמכרסמים במחיר.

 

HODL
שיכול אותיות של המילה HOLD: נאמנות לביטקוין ללא קשר לתנודות בשוק.

 

Pump and Dump
לווייתנים הבחינו במחזורים נמוכים במטבע, יצרו ביקוש גבוה, עוררו FOMO, גרמו להתנפחות המחיר (Pump), ואז מכרו את אחזקותיהם ברווח והסתלקו (Dump).

 

Resistance
"קו התנגדות" ו"קו תמיכה", מונח מעולם הניתוח הטכני: שער שלפי הערכות הוא חסם עליון או תחתון למחיר שאליו יגיע המטבע במגמתו הנוכחית.

 

Shill
"לדחוף" מטבע באופן לא הגון. סוחרים שקנו מטבע עלולים לקדם ולשבח אותו כדי לבצר את השקעתם, גם אם אין בו תועלת.

 

To the moon
הביטחון שמחיר המטבע ימשיך ויעלה עד הירח.

 

Whale
שם מנומס לכריש.